Tilleggsprodukter

Fra kundeønsker og -behov

Vitec Plania har stort fokus på å videreutvikle tilleggsprodukter som gir merverdi til vårt kjerneprodukt. Utviklingen utføres i tett samarbeid med våre kunder. På den måten kan vi kartlegge både behov og arbeidsmetoder.

BIM

Plania tilbyr muligheten til å knytte FDV dokumentasjon, BIM og data fra andre eksterne kilder i sammen til helhetlige arbeidsprosesser for drift og forvaltning.

Sensorikk

Plania kan ta imot eller hente data fra ulike kilder for å utnytte moderne sensorsystemer. Videre kan Plania agere på verdier eller hendelser for å sikre en best mulig forvaltning med tanke på økonomi, effektivitet og energi.

Renhold

Renhold er en viktig funksjon for alle bygg. Med Plania renhold får du oversikt på hva slags renhold som skal gjøres, hvor og når. For renholdslederne er det enkelt å gjøre endringer både via tegning og i renholdsadministrasjon, og man kan visuelt følge med progresjonen av dagens renhold. 

Mobil app

Brukervennlig og funksjonell app for bruk i feltet. Plania mobil app gir enkel tilgang til data, samtidig som en enkelt kan dokumentere utført arbeid med bildedokumentasjon.

Integrasjoner

Gjør hverdagen i Plania enklere med informasjonsflyt mellom flere programmer. Vi tilpasser en løsning for deg og dine tredjepartsprogrammer. 

Prosjekthåndtering

Eiendomsrelaterte prosjekter initieres ofte fra behov som er identifisert fra drifts- og vedlikeholdsarbeidet eller påvirker det etter avslutning. Da er det en stor fordel å følge med prosjektene i det systemet som er sentralt for FDVU arbeidet. 

Dataimport fra Excel

Å dele aktuell og riktig informasjon via FDV-systemet kan gi store gevinster, men med datamengden vokser datapleie-utfordringen! Importløsningen gir Planiabrukere et meget fleksibelt og effektivt verktøy.

Digital brannbok

En komplett Plania FDV-løsning er omfattende og en viktig del av dette er all branndokumentasjon. Ved å benytte Plania vil du automatisk kunne etablere en digital brannbok som forenkler  hverdagen, og som kan tilpasses etter dine behov. 

Book en demo

Vi tilbyr en uforpliktende samtale og klartlegger ditt behov

Book en Demo