Prosjekthåndtering

Effektiv oppfølging og kontroll

Hovedfunksjoner

Med prosjekthåndtering kan man registrere prosjektene bare for å følge med om de er aktiv eller lukket, frem til en detaljert oppfølging av prosjektfaser, aktiviteter, ressursforbruk som timer og kostnader, leverandør oppfølging etc.

Porteføljestyring

Lag informative statusoversikter på porteføljenivå og definer prosjektmaler

Prosjektgjennomføring

Prince2-konform. Dedikerte rettigheter for prosjekteier og leder rollene. Tilpass prosjektfaser, milepæler og ressurskostnader

Økonomioppfølging

Budsjett rapportering mot interne og eksterne kostnader, sømløst integrert mot den generelle aktivitetsstyringen i Plania

Rapportering

Dedikerte prosjektrapporter for trendanalyser. Enkelt oppdatering av utførelsesgraden.

Aktuelle lenker