Vitec Plania

Programvare for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
av eiendommer, bygg og produksjonsutstyr
Et moderne og fremtidsrettet FDV-system som du kan stole på - i dag og i morgen

Meld deg på brukerseminaret 2024

FDV-systemet Plania for virksomheter som

forvalter eiendomsverdier

  • med god porteføljestyring og kostnadskontroll

utvikler og vedlikeholder

  • eiendom gjennom effektivisering og verdibevarende vedlikehold 

drifter bygg og anlegg

  • med bærekraftige løsninger og for fornøyde brukere

har industrielt vedlikehold

  • av anlegg og maskiner for driftsoptimalisering uten stans

Våre kunder finner du i de fleste bransjer

Industri- og produksjonsforetak

Kjøtt og fjørfevarer, metallbearbeiding, medisinsk utstyr, plast, iskrem, fôrvarer, stål, mekanisk industri, engroshandel

Stats- og kommuneforvaltning

fylkeskommuner, kommuner, interkommunalt, sykehus, vegforvaltning, den norske kirke, media

Omsetning & drift av fast eiendom

utleie av eiendom, omsetning og drift av eiendom på oppdrag, forvaltning, utvikling, vaktmestertjenester

Andre næringer

Ideelle organisasjoner, stiftelser, telekommunikasjon, kommunale eiendomsutviklingsselskap