Vitec Plania

Programvare for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
av eiendommer, bygg og produksjonsutstyr
Et moderne og fremtidsrettet FDV-system som du kan stole på - i dag og i morgen

Meld deg på brukerseminaret 2024

FDV-systemet Plania for deg som

forvalter eiendomsverdier

  • med god porteføljestyring og kostnadskontroll

utvikler og vedlikeholder

  • eiendom gjennom effektivisering og verdibevarende vedlikehold 

drifter bygg og anlegg

  • med bærekraftige løsninger og for fornøyde brukere

har industrielt vedlikehold

  • av anlegg og maskiner for driftsoptimalisering uten stans

Våre kunder finner du i de fleste bransjer

Industri- og produksjonsforetak

Kjøtt og fjørfevarer, metallbearbeiding, medisinsk utstyr, plast, iskrem, fôrvarer, stål, mekanisk industri, engroshandel

Stats- og kommuneforvaltning

fylkeskommuner, kommuner, interkommunalt, sykehus, vegforvaltning, den norske kirke, media

Omsetning & drift av fast eiendom

utleie av eiendom, omsetning og drift av eiendom på oppdrag, forvaltning, utvikling, vaktmestertjenester

Andre næringer

Ideelle organisasjoner, stiftelser, telekommunikasjon, kommunale eiendomsutviklingsselskap

Newsec har Plania som kjernesystem for teknisk forvaltning

Newsec er en av Nord-Europas største forvaltere av næringseiendommer.

Les historien