Vitec Plania

Programvare for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
av eiendommer, bygg og produksjonsutstyr
Et moderne og fremtidsrettet FDV-system som du kan stole på - i dag og i morgen

FDV-systemet Plania for virksomheter som

forvalter eiendomsverdier

  • med god porteføljestyring og kostnadskontroll

utvikler og vedlikeholder

  • eiendom gjennom effektivisering og verdibevarende vedlikehold 

drifter bygg og anlegg

  • med bærekraftige løsninger og for fornøyde brukere

har industrielt vedlikehold

  • av anlegg og maskiner for driftsoptimalisering uten stans

Våre kunder finner du i de fleste bransjer

Industri- og produksjonsforetak

Kjøtt og fjørfevarer, metallbearbeiding, medisinsk utstyr, plast, iskrem, fôrvarer, stål, mekanisk industri, engroshandel

Stats- og kommuneforvaltning

fylkeskommuner, kommuner, interkommunalt, sykehus, vegforvaltning, den norske kirke, media

Omsetning & drift av fast eiendom

utleie av eiendom, omsetning og drift av eiendom på oppdrag, forvaltning, utvikling, vaktmestertjenester

Andre næringer

Ideelle organisasjoner, stiftelser, telekommunikasjon, kommunale eiendomsutviklingsselskap

Les om kunden vår MOVAR

MOVAR fikk færre driftsstanser etter digitalisering av FDV-arbeidet. Selskapet har ansvar for vann, avløp, og renovasjon i Mosseregionen.

MOVAR digitaliserer FDV-systemet

Er et FDV-system nødvendig?

Drifts- og vedlikeholdsansvarlige står overfor en økende kompleksitet når det gjelder å holde bygg, eiendommer og produksjonutstyr i best mulig stand. En mer effektiv arbeidshverdag kan oppnås ved å inkludere digitale systemer. Det er her FDV-systemer kommer inn i bildet. 

FDV-system for bedre kontroll 

Et FDV-system er også kjent som “Facility Management”-system. Programvaren gir deg mulighet til effektivt å administrere, overvåke og optimalisere drift og vedlikehold av bygg, eiendommer og utstyr. Det er også en investering i fremtidig bærekraft. Effektiv ressursutnyttelse får du med en helhetlig oversikt over porteføljen og tilstand. Du kan bruke ressursene der de trengs mest og kan unngå unødvendig kostnader. 

Proaktivt vedlikehold lønner seg 

Ved å bruke et FDV-system kan du identifisere mulige utfordringer før de fører til større feil. Et proaktivt vedlikehold forlenger levetiden til eiendommer og utstyr. Ta kontroll over komplekse utfordringer og sikre at eiendommene du administrerer opprettholder høy ytelse og verdi over tid!