Renhold

For administrasjon og gjennomføring av renholdsoppgaver

Hovedfunksjoner

Rapporter viser planlagt tidsbruk fordelt på f.eks bygg eller renholdsteam. Det er også mulighet for registrering og rapportering av tilleggstid, både i form av ekstra tid brukt på ordinært renhold, og tid brukt på innmeldte ekstraoppgaver.

For sykehus og andre helseinstitusjoner er det tilpasset to egne renholdstyper for innmelding om smittevask og utreisevask.

Renholders informasjon på nettbrettet er tilpasset deres arbeidsområde. De kan selv melde inn behov om ekstra renhold, og de ser straks om noen andre melder inn ekstaoppgaver på deres renholdsområde. Det er også mulig å la renholder melde fra til teknisk om feil og mangler på rommet, fra samme bilde som de signerer for dagens renhold.

Denne pakken tilbyr flere funksjoner som støtter oversikter, planlegging og utførelse av renhold.

Oppgaveadministrasjon

Planlegg for standard renhold og tilrettelegg for oppgaver

Tegninger

Meld inn, utfør og endre renhold via tegning

INSTA-kontroll

Mulighet for å kjøre INSTA-kontroll

Renholdsplan

Viser kommende forfall for alle renholdsoppgaver

Aktivitetsoversikt

Gir detaljert informasjon om renhold på rom 6 mnd bak i tid

Historikk

Gir nøkkeltall og historikk for siste 6 måneder med filtrering ned til romnivå

Tilpasning for helsevesen

Egne tilpasninger for helseinstitusjoner er tilgjengelig og nye utvikles jevnlig

Vedlikeholdsplanlegging

Gant oversikt som gir god oversikt og enkel planlegging

Aktuelle lenker