Mobilapp

Aktiviteter og bilder direkte i Plania fra din mobil

Hovedfunksjoner

Brukervennlig og funksjonell app for bruk utenfor kontoret og uten tilgang til PC. Planias mobilapp gir enkel tilgang til informasjon, samtidig som du dokumenterer utført arbeid med bildedokumentasjon.

Dett kan gi bedre kvalitet på dokumentasjon, som igjen øker effektivitet og reduserer ressursbruk.

Fordeler med bruk av mobilapp:

* Enkelt brukergrensesnitt
* Tilgjengelighet
* Dokumentasjon i øyeblikket
* Enkelt å supplere dokumentasjon med bilder

Arbeidsordrehåndtering

Opprett og ferdig rapporter

Meldingshåndtering

Håndter henvendelser fra kunder

Enkel bildebruk

Dokumenter med bilde direkte med telefonen

Kontrollister

Fyll ut direkte via appen

Avvikshåndtering

Lukk og dokumenter avvik

Reservedeler

Ta ut eller knytt til arbeidsordre

Lagerkontroll

Utfør lagertelling

Bruk av QR kode

Scan direkte fra app

Plania Mobil App

Plania Mobil App

Aktuelle lenker