Produktområder

Et FDV-system som kan tilpasses ditt behov

Plania DV - Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold ivaretar eiendomsverdien. Plania DV gir deg kontrollen på hvem som har gjort hva og når. Unngå forfall, vær proaktiv og få en drifts- og vedlikeholdsoperasjon som sikrer eiendommens verdi.

Plania DV er et verktøy som vil forenkle alle disse utfordringene, og som er spesialutviklet for å få full kontroll og oversikt over alle aktiviteter og dokumentasjon knyttet til drifts- og vedlikeholdsarbeid. Systemet samler informasjonen på ett sted og presenterer dette i en enkel oversikt. Informasjon er tilgjengelig for alle involverte parter.

Plania EF - Eiendomsforvaltning

Plania EF gir deg oversikt og kontroll på alle kontrakter og arealdisponeringer. Med Plania EF får du en effektiv og korrekt håndtering av fakturering, regulering og rapportering. Unngå tap og få fornøyde kunder med Plania EF.

Ved å samle informasjon knyttet til bygg, utleieareal, kunder og kontrakter på ett sted, i et enkelt og oversiktlig brukergrensesnitt, vil du raskt få full kontroll og oversikt på alle kontrakter.

Plania EF hjelper brukeren med å huske viktige datorer, samt gi oversikter og rapporter som hjelper forvalteren til å være proaktive mot sine kunder. Via tegninger har du suveren oversikt over egne arealer både visuelt og i listeform. Plania EF tolker AutoCad-tegninger og leser dwg-filen direkte inn i systemet.

Plania IV - Industrivedlikehold

Drift og vedlikehold for industriforetak. Plania IV optimaliserer vedlikeholdsprosessen, reduserer antall uplanlagt produksjonsstanser og gir en effektiv håndtering av delelageret. 

Plania IV gir komplett oversikt over aktiviteter og dokumentasjon, slik at hver enkel får oversikt over hva som blir gjort, når og av hvem. En vil også kunne skille mellom forskjellige type jobber, og naturligvis ta ut rapporter som benyttes for beslutningsstøtte rundt disse viktige områdene. 

Ved å aktivt bruke Plania IV vil en få full oversikt over all dokumentasjon og kostnader knyttet til anlegg, lager, maskiner og utstyr. Utførende personell får en mer strukturert hverdag, samtidig som de får en bekreftelse på hvor de legger ned sin egen arbeidsinnsats.

Plania DF - Datafangst

FDV-dokumentasjon fra byggeprosjekt til drift. FDV dokumentasjon i et byggeprosjekt kan by på mange utfordringer. Med Plania DF forenkler du både innsamling og organisering av digital FDV dokumentasjon.

FDV dokumentasjon har lenge vært en utfordring i byggeprosjekter. Det er store mengder dokumentasjon som kommer fra flere forskjellige deltakere i prosjektet, som samtidig kommer inn i forskjellige faser av prosjektet. 

Plania DF er et verktøy som hjelper byggherren i denne prosessen. Det gir en enkel portal for deltakere å legge inn dokumentasjon på en brukervennlig måte, samtidig som det gir byggherren en god oversikt over hva som er lagt inn og hva som mangler. På den måten er det lettere å ha kontroll på leverandørene underveis.