Produktområder

Velkommen til Plania. Et FDVU verktøy for alle.

Book en Demo Tilleggsprodukter

Plania DV

Drift og vedlikehold er en viktig faktor for å ivareta eiendomsverdien. Plania DV gir deg kontrollen på hvem som har gjort hva og når. Unngå forfall, vær proaktiv og få en drifts- og vedlikeholdsoperasjon som sikrer eiendommens verdi.

Plania DV er et verktøy som vil forenkle alle disse utfordringene, og som er spesial utviklet for å få full kontroll og oversikt over alle aktiviteter og dokumentasjon knyttet til drift og vedlikeholdsarbeid. Systemet samler all informasjonen på en plass og presenterer dette i en enkel oversikt, som gjør informasjon lett tilgjengelig for de forskjellige involverte parter

Plania EF

Plania EF gir deg oversikt og kontroll på alle kontrakter og arealdisponeringer. Med Plania EF får du en effektiv og korrekt håndtering av fakturering, regulering og rapportering. Unngå tap og få fornøyde kunder med Plania EF.

Ved å samle informasjon knyttet til bygg, utleieareal, kunder og kontrakter på en plass, i ett enkelt og oversiktlig brukergrensesnitt vil en raskt få full kontroll og oversikt på alle kontrakter. Plania EF hjelper brukeren med å huske viktige datorer, samt gi oversikter og rapporter som hjelper forvalteren til å være proaktive mot sine kunder. Via tegning har en suveren oversikt over egne arealer både visuelt og i listeform.Plania EF tolker AutoCad tegninger og leser dwg filen direkte inn i systemet.

Plania IV

Drift og Vedlikehold for Industri. Plania IV optimaliserer vedlikeholdsprosessen, reduserser antall uplanlagt produksjonsstans og gir en effektiv håndtering av delelageret. 

Plania IV gir komplett oversikt over aktiviteter og dokumentasjon, slik at en enkelt får oversikt over hva som blir gjort, når og av hvem. En vil også kunne skille mellom forskjellige type jobber, og naturligvis enkelt ta ut rapporter som benyttes for beslutningsstøtte rundt disse viktige områdene. Ved å aktivt bruke Plania IV vil en få full oversikt over all dokumentasjon og kostnader knyttet til anlegg, lager, maskiner og utstyr. Utførende personell får en mer strukturert hverdag, samtidig som de får en god bekreftelse på hvor de legger ned sin egen arbeidsinnsats.

Plania DF

FDV dokumentasjon fra byggeprosjekt til drift. FDV dokumentasjon i et byggeprosjekt kan by på mange utfordringer. Med Plania DF forenkler du både innsamling og organisering av digital FDV dokumentasjon.

FDV dokumentasjon har lenge vært en utfordring i byggeprosjekter. Det er store mengder dokumentasjon som kommer fra flere forskjellige deltakere i prosjektet, som samtidig kommer inn i forskjellige faser av prosjektet. 

Plania DF er et verktøy som hjelper byggherren i denne prosessen. Det gir en enkel portal for deltakere å legge inn dokumentasjon på en brukervennlig måte, samtidig som det gir byggherren en god oversikt over hva som er lagt inn og hva som mangler. På den måten er det lettere å ha kontroll på leverandørene underveis.

Book en demo

Vi tilbyr en uforpliktende samtale og klartlegger ditt behov

Book en Demo