Dataimport fra Excel

Enkelt og effektiv grunndataforvaltning.

Hovedfunksjoner

Løsningen hjelper å validere innhold før import. Valideringsrapporten kan lastes ned og sendes til ansvarlig dataleverandøren til rettelse før den faktiske importen gjennomføres.

Effektivisering

Kompleksere importoppgaver kan gjennomføres av brukeren selv. Ingen behov å involvere IKT-ressurser

Importmuligheter

Import til grunndataregistre som bygg, anleggssystemer, leverandører og mer

Gjenbruk

Brukervennlig grensesnitt leder gjennom en kompleks oppgavestilling: Fra feltmapping til valideringsrapporten

Full kontroll

Ett meget brukervennlig grensesnitt leder gjennom en kompleks oppgavestilling: Fra feltmapping til valideringsrapporten

Aktuelle lenker