Om Vitec Plania

Vitec Plania er markedsledende i Norge. Kundeporteføljen teller små og store virksomheter i offentlig og privat sektor. Våre løsninger benyttes av mer enn 10000 brukere i 10 land.

Selskapet ble etablert i 1986, samtidig med at forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) ble et eget fagområde. Tretti år senere ble Vitec Plania del av Vitec Software Group AB.

Vår Visjon Support

Vitec Plania

Plania bidrar til kontrollert og bærekraftig forvaltning av bygg og industrianlegg til det beste for driftere, eiere og brukere. Gjennom vårt egenutviklede produkt, som kontinuerlig forbedres i tett dialog med kundene, er vi et FDV-verktøy for små og store forvaltere. Vårt bidrag er mer lønnsom drift, bedre sikring av verdier, gode møteplasser– og et litt grønnere samfunn.

Vårt forvaltningsverktøy støtter rutiner som sikrer effektiv drift og vedlikeholdsprogram som forlenger levetiden til bygget eller anlegget. FDV-løsninger fra Plania er verdiøkende, både økonomisk og omdømmemessig.

Produktet er vårt grunnfjell som vi tilpasser hver enkel kundes arbeidsprosess og informasjonsflyt med konfigurering. Kombinasjonen gjennomprøvd standardprodukt og høy fleksibilitet gjør hverdagen enklere for drifterne.

Plania er markedsledende i Norge. Kundeporteføljen teller små og store virksomheter i offentlig og privat sektor. Våre løsninger benyttes av mer enn 10000 brukere i 10 land.  Selskapet ble etablert i 1986, samtidig med at forvaltning, drift og vedlikehold ble et eget fagområde. Tretti år senere ble Plania del av Vitec Software Group AB.

Forespørsel

Våre ansatte

Vitec Plania ledelsen

Ingvar Espedal

Daglig Leder

51959080

Frode Knudsen

Salg og markedssjef

51959096

Olav Undheim

Utviklingssjef

Marcus Lengfeld

Produktstyring

51959097

Linda Vindseth

Administrasjonssjef

51959092

Line Kaarhus

Produkteier

51959093