Om Vitec Plania

Vi er en del av Vitec-gruppen med det svenske morselskapet Vitec Software Group AB

Vitec Plania

Vi bidrar til kontrollert og bærekraftig forvaltning av bygg og industrianlegg til det beste for driftere, eiere og brukere. Gjennom vårt egenutviklede produkt, som kontinuerlig forbedres i tett dialog med kundene, har vi et FDV-verktøy for små og store forvaltere. Vårt bidrag er mer lønnsom drift, bedre sikring av verdier, gode møteplasser– og et litt grønnere samfunn.

Vårt forvaltningsverktøy støtter rutiner som sikrer effektiv drift og vedlikeholdsprogram som forlenger levetiden til bygget eller anlegget. FDV-løsninger fra Plania er verdiøkende, både økonomisk og omdømmemessig.

Produktet er vårt grunnfjell som vi tilpasser hver enkelt kundes arbeidsprosess og informasjonsflyt. Kombinasjonen gjennomprøvd standardprodukt og høy fleksibilitet gjør hverdagen enklere for drifterne.

Plania er markedsledende i Norge. Kundeporteføljen teller små og store virksomheter i offentlig og privat sektor. Våre løsninger benyttes av mer enn 10000 brukere i 10 land.  Selskapet ble etablert i 1986, samtidig med at forvaltning, drift og vedlikehold ble et eget fagområde. Tretti år senere ble Plania del av Vitec Software Group AB.

Ledelsen i Vitec Plania

Ingvar Espeland

Daglig leder

51959080

Frode Knudsen

Leveranse- og salgsleder

51959096

Olav Undheim

Utviklingsleder

Marcus Lengfeld

Release- og kvalitetssikringssjef

51959097

Linda Vindseth

Administrasjonssjef

51959092

Line Kaarhus

Produkteier

51959093

Marie Anda

Salgs- og markedssjef

97416829

Aktuelle lenker