Sensorikk

for behovsstyrt vedlikehold.

Hovedfunksjoner

De fleste selskaper har i dag utallige kilder for data. Det kan være fra sentrale driftsanlegg (SD), økonomianlegg, overvåkningssystemer eller sensorikksystemer.

Ved å hente data direkte fra kildene og koble dem mot objekter i FDV-systemet Plania kan man i langt større grad flytte seg fra kalenderbasert vedlikehold til behovsstyrt vedlikehold. Eksempelvis kan man utføre renhold etter et antall døråpninger, innhente alarmer fra SD-anlegg, føre kontroll over trykk i sprinkleranlegg eller overvåke antall kilo avfall som blir levert for å beregne klimaavtrykk.

Rapportering

Gir mulighet for å sammenligne før og nå og se gevinst av vedlikeholdsplaner

Feilmeldinger

Driftsavdeling vil umiddelbart få opp avvik til behandling og kan behandle disse i forhåndsutfylte arbeidsordre

Overvåkning

Ulike krav til kontroller vil automatiseres ved at logg for temperatur eller trykk automatisk innhentes til objektet som skal være overvåket

Optimalisert vedlikehold

Vedlikehold utføres etter innhentet driftstid eller bruk i stedet for kalenderbasert vedlikehold

Aktuelle lenker