Plania IV - Industrivedlikehold

Spesielt for industrivirksomheter

Hovedfunksjoner

Plania IV optimaliserer vedlikeholdsprosessen, reduserser antall uplanlagte produksjonsstanser og gir en effektiv håndtering av delelageret.

Du vil redusere kapital bundet i delelageret og behovet for kostbare hastebestillinger.

Denne pakken tilbyr flere hovedfunksjoner hvor du også kan legge til tilleggsmoduler etter behov.

Aktivitetsstyring

Arbeidsordre og vedlikeholdsplanlegging

Dokumenthåndtering

FDV-dokumentasjon alltid tilgjengelig

Reservedeler

Oversikt over lager og forbruk

Lagerkontroll

Full kontroll på lager og lagertellinger

Bestillinger og kostnadsoppfølging

Mulighet for å etablere og følge bestillinger

Operatørrapportering

Brukervennlig meldingstjeneste

Kontrollister

Konfigurer sjekklister selv, og digitaliser alle papirskjema

Vedlikeholdsplanlegging

Gant-oversikt som gir god oversikt og enkel planlegging

I forhold til vedlikehold er det mulig å ha individuelle vedlikeholdsfrekvenser pr. anlegg. Det gir oss færre driftsstanser. Hva som er utført tidligere og når, har vi kontroll på. Ved gjentatt stans kan vi nå enkelt vurdere om vi har feil utstyr eller om utstyret faktisk er modent for utskifting,
Frank Lunde, avdelingsleder teknisk avdeling, MOVAR