Plania DF - Datafangst

Overfør all FDV-dokumentasjon fra byggeprosjektet til drift og vedlikehold

Hovedfunksjoner

FDV-dokumentasjon i et byggeprosjekt kan by på mange utfordringer. Med Plania DF forenkler du både innsamling og organisering av digital FDV-dokumentasjon. Og ikke minst går den sømløst over i FDV-systemet. Alt på ett sted og tilgjengelig når bygget skal settes i drift.

Det er store mengder dokumentasjon som kommer fra flere forskjellige deltakere i byggeprosjektet, levert i ulike faser av prosjektet. 

Plania DF er et verktøy som hjelper byggherren i denne prosessen. Det gir en enkel portal for deltakere å legge inn dokumentasjon på en brukervennlig måte, samtidig som det gir byggherren en god oversikt over hva som er lagt inn og hva som mangler. På den måten er det lettere å ha kontroll på, og følge opp, leverandørene underveis.

Denne pakken tilbyr flere hovedfunksjoner hvor du også kan legge til tilleggsmoduler etter behov.

Brukervennlig for leverandører

Logisk struktur basert på Norsk Standard

Enkel opplasting av FDV-dokumentasjon

I samme struktur som FDV-systemet

Godkjenning av dokumentasjon

Støtte for godkjenningsprosess

Rapportering

Gode statusrapporter

Sømløs import til FDV-system

Bygget kommer ferdig og klar til drift

Den største fordelen med Plania er brukervennligheten. Når det er enkelt å bruke for alle typer brukere får vi god datakvalitet. Vi er helt avhengig av riktig informasjon og at den blir lagt på rett sted. Det er kun da vi kan gjennomføre forebyggende vedlikehold på riktig grunnlag og til riktig tid
Frank Lunde, avdelingsleder teknisk avdeling, MOVAR