Plania EF - Eiendomsforvaltning

Forvaltning av eiendomsverdier, vedlikeholds- og utviklingsaktiviteter, driftstjenester til eier og brukere av eiendommen

Hovedfunksjoner

Plania EF gir deg oversikt og kontroll på alle kontrakter og arealdisponeringer. Med Plania EF får du en effektiv og korrekt håndtering av fakturering, regulering og rapportering. Unngå tap og få fornøyde kunder.

Ved å samle informasjon knyttet til bygg, utleieareal, kunder og kontrakter på ett sted vil en raskt få full kontroll.

Et enkelt brukergrensesnitt gir deg oversikten på alle kontrakter.

Plania EF hjelper deg med å huske viktige datorer og gir oversikter og rapporter som hjelper deg til å være proaktiv mot dine kunder. 

Denne pakken tilbyr flere hovedfunksjoner hvor du også kan legge til tilleggsmoduler etter behov.

Næringskontrakter

Enkel oversikt over kontrakter, fakturering og regulering

Innleiekontrakter

Oversikt og dokumentasjon

Boligutleie

Brukervennlig og oversiktelig

Arealforvaltning

God oversikt over arealer og disponering

Tegningshåndtering

Plantegninger med mulighet for skravur. Enkelt å ajourholde endringer

Sømløs kobling mot Plania DV

Effektiviser håndtering og dokumentasjon av kundehenvendelser

Skal du være en profesjonell eiendomsaktør, må du ha et relevant FDV-system.
Med Plania som kjernesystem og integrasjoner mot våre andre systemer, får jeg den oversikten jeg trenger for å drive et effektivt forvaltningsarbeid i Newsec
Rune Mikaelsen, Forvaltningsdirektør Teknisk, Newsec Property Asset Management