Plania EF - Eiendomsforvaltning

Forvaltning av eiendomsverdier, vedlikeholds- og utviklingsaktiviteter, driftstjenester til eier og brukere av eiendommen

Hovedfunksjoner

Plania EF gir deg oversikt og kontroll på alle kontrakter og arealdisponeringer. Med Plania EF får du en effektiv og korrekt håndtering av fakturering, regulering og rapportering. Unngå tap og få fornøyde kunder.

Ved å samle informasjon knyttet til bygg, utleieareal, kunder og kontrakter på ett sted vil en raskt få full kontroll.

Et enkelt brukergrensesnitt gir deg oversikten på alle kontrakter.

Plania EF hjelper deg med å huske viktige datorer og gir oversikter og rapporter som hjelper deg til å være proaktiv mot dine kunder. 

Denne pakken tilbyr flere hovedfunksjoner hvor du også kan legge til tilleggsmoduler etter behov.

Næringskontrakter

Enkel oversikt over kontrakter, fakturering og regulering

Innleiekontrakter

Oversikt og dokumentasjon

Boligutleie

Brukervennlig og oversiktelig

Arealforvaltning

God oversikt over arealer og disponering

Tegningshåndtering

Plantegninger med mulighet for skravur. Enkelt å ajourholde endringer

Sømløs kobling mot Plania DV

Effektiviser håndtering og dokumentasjon av kundehenvendelser

"Diakonhjemmet Sykehus har omlag 1.500 ansatte og en bygningsmasse på over 50.000 kvadratmeter fordelt på flere bygg. Tidligere var det en stor utfordring å holde oversikt over vedlikeholdsbehovet på de forskjellige anleggene og lokasjonene. 

Vi er svært godt fornøyd med mulighetene Plania gir. Vi får oversikt, det blir lettere å se helheten i ressursbruken og å styre ressursene der hvor behovet er størst."

- Hege Johnsen, Diakonhjemmet Sykehus