Plania EF

FDV-system for eiendomsforvaltere

Plania EF (Eiendoms-Forvaltning) gir deg oversikt og kontroll på alle kontrakter og arealdisponeringer. Med Plania EF får du en effektiv og korrekt håndtering av fakturering, regulering og rapportering. Unngå tap og få fornøyde kunder.

Ved å samle informasjon knyttet til bygg, utleieareal, kunder og kontrakter på ett sted, i et enkelt og oversiktelig brukergrensesnitt vil en raskt få full kontroll og oversikt på alle kontrakter. Plania EF hjelper brukeren med å huske viktige datorer, samt gi oversikter og rapporter som hjelper forvalteren til å være proaktiv mot sine kunder. 

Produktområder Tilleggsprodukter

Hovedfunksjoner

Denne pakken tilbyr flere hovedfunksjoner hvor du også kan legge til tilleggsmoduler etter behov.

Næringskontrakter

Enkel oversikt over kontrakter, fakturering og regulering

Innleie kontrakter

Oversikt og dokumentasjon

Boligutleie

Brukervennlig og oversiktelig

Arealforvaltning

God oversikt over arealer og disponering

Tegningshåndtering

Plantegninger med mulighet for skravur. Enkelt å ajourholde endringer

Sømløs kobling mot Plania DV

Effektiviser håndtering og dokumentasjon av kundehenvendelser

"Diakonhjemmet Sykehus har omlag 1.500 ansatte og en bygningsmasse på over 50.000 kvadratmeter fordelt på flere bygg. Tidligere var det en stor utfordring å holde oversikt over vedlikeholdsbehovet på de forskjellige anleggene og lokasjonene. 

FDVU-ansvarlig Hege Johnsen forteller oss at hun er svært godt fornøyd med mulighetene Plania gir. De får oversikt, det blir lettere å se helheten i ressursbruken og å styre ressursene der hvor behovet er størst."

- Hege Johnsen, Diakonhjemmet Sykehus

Book en demo

Vi tilbyr en uforpliktende samtale og klartlegger ditt behov

Book en Demo