Plania DV

Drift og vedlikehold (DV) er en viktig faktor for å ivareta eiendomsverdien. Plania DV gir deg kontrollen på hvem som har gjort hva og når. Unngå forfall, vær proaktiv og få en drifts- og vedlikeholdsoperasjon som sikrer eiendommens verdi.

Produktområder Tilleggsprodukter

Hovedfunksjoner

Denne pakken tilbyr flere hovedfunksjoner hvor du også kan legge til tilleggsmoduler etter behov.

Aktivitetsstyring

Arbeidsordre og vedlikeholdsplanlegging

Dokumenthåndtering

FDV dokumentasjon alltid tilgjengelig

Kontrollister

Konfigurer sjekklister selv, og digitaliser alle papirskjema

Avvikshåndtering

Full kontroll på alle avvik fra opprettet til lukket

Meldingshåndtering

Brukervennlig og effektiv håndtering av kundehenvendelser

Epost varslinger

System konfigurerte epost varslinger for å understøtte intern prosesser

Tilstand og tiltakshåndtering

Full oversikt over tilstand og tiltak på eiendommene dine

Vedlikeholdsplanlegging

Gant oversikt som gir god oversikt og enkel planlegging

"NorSea Group er den største eieren av forsyningsbase infrastruktur langs norske-kysten. Plania er et svært nyttig og effektivt system for oss i arbeidet med å forvalte og drifte våre operasjonsområder, kaier, bygningsmasse og maskinpark" 

-Norsea Group, Hedvig Emsøy

Book en demo

Vi tilbyr en uforpliktende samtale og klartlegger ditt behov

Book en Demo