Plania DV - Drift og Vedlikehold

For å ivareta eiendomsverdien

Hovedfunksjoner

Plania DV gir deg kontrollen på hvem som har gjort hva og når. Unngå forfall, vær proaktiv og få en drifts- og vedlikeholdsoperasjon som sikrer eiendommens verdi.

Denne pakken tilbyr flere hovedfunksjoner hvor du også kan legge til tilleggsmoduler etter behov.

Aktivitetsstyring

Arbeidsordre og vedlikeholdsplanlegging

Dokumenthåndtering

FDV-dokumentasjon alltid tilgjengelig

Kontrollister

Konfigurer sjekklister selv, og digitaliser alle papirskjema

Avvikshåndtering

Full kontroll på alle avvik fra opprettet til lukket

Meldingshåndtering

Brukervennlig og effektiv håndtering av kundehenvendelser

Epostvarslinger

Systemkonfigurerte epostvarslinger for å støtte interne prosesser

Tilstand og tiltakshåndtering

Full oversikt over tilstand og tiltak på eiendommene dine

Vedlikeholdsplanlegging

Gant-oversikt som gir god oversikt og enkel planlegging

"NorSea Group er den største eieren av forsyningsbase infrastruktur langs norske-kysten. Plania er et svært nyttig og effektivt system for oss i arbeidet med å forvalte og drifte våre operasjonsområder, kaier, bygningsmasse og maskinpark" 

-Hedvig Emsøy, Norsea Group