Plania DF - Datafangst

FDV-dokumentasjon fra byggeprosjekt til drift

Hovedfunksjoner

FDV-dokumentasjon i et byggeprosjekt kan by på mange utfordringer. Med Plania DF forenkler du både innsamling og organisering av digital FDV-dokumentasjon. Og ikke minst går den sømløst over i FDV-systemet. Alt på ett sted og tilgjengelig når bygget skal settes i drift.

Det er store mengder dokumentasjon som kommer fra flere forskjellige deltakere i byggeprosjektet, levert i ulike faser av prosjektet. 

Plania DF er et verktøy som hjelper byggherren i denne prosessen. Det gir en enkel portal for deltakere å legge inn dokumentasjon på en brukervennlig måte, samtidig som det gir byggherren en god oversikt over hva som er lagt inn og hva som mangler. På den måten er det lettere å ha kontroll på, og følge opp, leverandørene underveis.

Denne pakken tilbyr flere hovedfunksjoner hvor du også kan legge til tilleggsmoduler etter behov.

Brukervennlig for leverandører

Logisk struktur basert på Norsk Standard

Enkel opplasting av FDV-dokumentasjon

I samme struktur som FDV-systemet

Godkjenning av dokumentasjon

Støtte for godkjenningsprosess

Rapportering

Gode statusrapporter

Sømløs import til FDV-system

Bygget kommer ferdig og klar til drift

"Før vi startet å bruke Plania systematisk hadde vi ingen eller liten oversikt over periodiske rutiner. Vi manglet også oversikt over investeringsbehov på maskiner og utstyr. 

En langsiktig plan for investering kunne ha gitt oss tid til bedre og billigere innkjøpsprosesser. Dette har vi fått på plass mye takket være systematisk registrering av arbeidsordrer på utstyret og periodisk vedlikehold.

Vi ser også at rapportering til myndigheter og foretaksledelse er forenklet betraktelig etter som bruken og registreringen øker fra våre driftsteknikere."

- Frode Larsen, Finnmarkssykehuset

 

Aktuelle lenker