Vår kvalitetspolitikk

Kvalitet spiller en integrert rolle i vår suksess og vårt langsiktige rykte. Vår forpliktelse til kvalitet er viktig for våre forretningsprinsipper.

For Vitec Plania betyr kvalitet at kundene våre er fornøyde, og at deres behov og forventninger blir oppfylt. Vi vil fremstå som en foretrukket partner med høy kompetanse og god forretningsetikk.

Kvaliteten vår er basert på den fast forankrede kvalitetsbevisstheten til våre ansatte, for å oppnå dette blir produkter, drift og aktiviteter kontinuerlig gjennomgått, stilt spørsmål ved og forbedret. Våre kvalitetsstandarder gjelder for alle ansatte og våre forretningspartnere.

Våre ansatte er ambassadører for selskapets verdier og ledelsesprinsipper. 

Vi er forpliktet til å oppfylle kravene i relevante standarder, lover og forskrifter og kontinuerlig forbedre kvalitetsstyringssystemet. Den kontinuerlige videreutviklingen av kvalitetsstandarden gir våre kunder den konkrete fordelen med å gjøre produkter og prosesser enda mer effektive samt bidrar til en langsiktighet, bærekraftig bedrift med økonomisk robusthet.

Denne kontinuerlige forbedringsprosessen er representert av våre kvalitetsprinsipper, som vi har formulert i form av slagord:

  • Enkelhet (vi holder det enkelt)
  • Unngå avfall (vi gjør det riktig)
  • Rengjøring (vi holder orden på ting)
  • Ansvar og involvering (vi jobber sammen)
  • Samarbeid (vi er lagspillere)
  • Kontinuerlig forbedring (vi blir bedre)