Det skal lyse grønt

Vår visjon og forretningsidé

Gjennom vårt egenutviklede produkt, som kontinuerlig forbedres i tett dialog med kundene, er vi et FDV-verktøy for små og store forvaltere av bygg og industrianlegg.

Vårt bidrag er mer lønnsom drift, bedre sikring av verdier, gode møteplasser – og et litt grønnere samfunn.

Plania bidrar til kontrollert og bærekraftig forvaltning av bygg og anlegg til det beste for driftere, eiere og brukere. Full kontroll handler om at vi alltid skal ha et oppdatert, velfungerende og verdioptimaliserende produkt å tilby. Et produkt som gir kunden et forvaltningsverktøy med rutiner som sikrer effektiv drift og et vedlikeholdsprogram som forlenger levetiden til bygget eller anlegget. En eiendom som fungerer er et trygt og godt sted for brukere. I sum bidrar vi til bærekraft og lønnsomhet for kunde. Vårt produkt er verdiøkende, både økonomisk og omdømmemessig. Når våre løsninger sikrer og i beste fall øker verdier, gjør vi Plania viktige. Du bytter ikke en leverandør som har synliggjort at de gjør hverdagen enklere for forvaltere og brukere, bunnlinjen bedre for eier og verden litt bedre. Vårt verdiforslag gir vekst og framgang for kundene – og for Plania.

Våre verdier

  • Produktene er vårt grunnfjell
  • Gjør det enkelt
  • Åpenhet og tillit