Navigasjonslenker

Har du mye FDV-dokumentasjon i Sharepoint? Du kan utføre søk og oppslag mot Sharepoint med utgangspunkt i aktivt anlegg, bygg eller areal i Plania.