BIM til drift og vedlikehold

Bygningsinformasjonsmodell i Plania

Er du ansvarlig for forvaltning, drift eller vedlikehold? Trenger du tilgang til den digitale produktmodellen av bygningen,samtidig som du ønsker å se drifts- og vedlikeholdinformasjon? 

Eller ønsker du rett og slett å ta neste skritt innen digitalisering av dine FDV-prosesser?

I vårt FDV-system Plania får du tilgang til alt du trenger fra BIM, i tillegg til oversikt over de daglige driftsoppgavene.

Fra byggeprosjekt til driftsfase

Effektiv forvaltning av bygg- og anleggsinformasjon er nøkkelen til suksess. Vi tilbyr en integrert løsning som forenkler overgangen fra byggeprosjekt til driftsfase.

I en moderne driftsprosess er "Building Information Model" (BIM) et naturlig verktøy for optimal drift.

Med BIM kan tette knytninger mellom dokumentasjon, data og tegningsgrunnlag etableres og brukes i en helhet. Plania gjør det enkelt for brukerne i din organisasjon å få gevinst av BIM.

Våre erfarne rådgivere kan hjelpe din organisasjon med å bringe BIM inn i driften.

Med BIM i ditt driftsarbeid får du

  • enkel tilgang til alle BIM-modeller, fra ett sted
  • forvaltet dine arealer og tekniske anlegg 
  • redusert tidsforbruk og mindre kompleksitet i tegningsforvaltningen
  • en dypere forståelse av bygningsmassen din
  • brukervennlig visualiseringsverktøy for IFC-modeller og punktskyer fra 3D-laserskanning
  • en BCF-integrasjonen hvor du enkelt kan samhandle og koordinere med andre BIM-verktøy som  Revit, Archicad, Solibri og andre.

Bygningsinformasjonsmodell tilgjengelig fra Plania

Kontakt meg

Har du spørsmål, eller ønsker du å se hvordan BIM kan fungere i ditt drifts- og vedlikeholdsarbeid, ta kontakt.

Espen Sigmunstad, Prosjektleder BIM
47238171
Send e-post