Om Vitec Software Group

Vitec Plania er en del av Vitec Software Group AB

Vitec Software Group AB (Vitec) er ledende innen vertikal programvare i Nord-Europa. Vertikal programvare er et begrep som brukes til å beskrive spesialisert programvare. Programvaren er utviklet for å dekke spesifikke behov innenfor en bestemt bransje eller sektor.

Mer enn 30 forretningsenheter

Vitec Plania er en del av Vitec som består av 37 forretningsenheter (mars 2023). Hver forretningsenhet representerer en bransjespesialisert programvare. 

Vitec har virksomhet i 11 land. Her finner du en fullstendig oversikt  over forretningsenhetene (svensk).

Totalt er vi mer enn 1 300 kolleger i Vitec-gruppen. Hovedkontoret og det meste av konsernledelsen er lokalisert i Umeå og Vitec er notert på Nasdaq Stockholm.

Langsiktig tenkning

De egenutviklede og bransjespesialiserte produktene finnes i hjertet av en rekke virksomheter som apotek, banker, bilverksteder, eiendom, helsevesen og utdanning.

Sannheten er at mange virksomheter ville sluttet å eksistere uten Vitec. Derfor tenker Vitec langsiktig, noe som også kommer til uttrykk i merkevareløftet «To rely on – today and tomorrow».

Gjentakende inntekter

Det meste av programvaren distribueres til kunder som en tjeneste, SaaS («Software as a Service»). Det betyr at de leveres via internett etter en abonnementsmodell. Det gir Vitec stabile og forutsigbare kontantstrømmer som skaper forutsetninger for langsiktig handling.

For kundene betyr dette lave investeringskostnader, at det er enkelt å komme i gang og trygghet i å raskt få tilgang til oppgraderinger og nye funksjoner.

Vekst – foredle og erverve

Vitec Software Group er en industriell aktør med et langsiktig perspektiv. Veksten skjer fremfor alt gjennom selskapsoppkjøp, men også organisk. Gjennom en sterk kontantstrøm kan Vitec både reinvestere i produkter og gjøre oppkjøp. Selskapet investerer kontinuerlig i produktporteføljen. Det er de ansatte – som gjennom sitt store engasjement - skaper forretningsutviklingen.

 

 

 

 

Vertikal programvare er en type programvare som er utviklet for å dekke spesifikke behov innenfor en bestemt bransje eller sektor.