23 mai 2023

Vår HMS-politikk

Ansatte i Vitec Plania skal ha et godt og åpent arbeidsmiljø som fremmer utveksling av ideer, kompetanse og erfaringer.

Vi håndhever selskapets sikkerhets- og helseregler og krever at ansatte og konsulenter følger reglene og praktiserer en STOP-jobbfilosofi som et ansettelsesvilkår.

Helse, miljø og sikkerhet skal være et integrert element i all planlegging og gjennomføring av våre aktiviteter. Vi vil oppnå dette gjennom synlig ledelsesengasjement, implementering av systematiske interne kontrolltiltak, risikovurderinger og tiltak for kontinuerlig å identifisere farer og miljørisiko.

Vi skal evaluere og redusere risikoen og mulighetene ved vår virksomhet for å redusere farene på arbeidsplassen. Vi skal overvåke arbeidshelsen for våre ansatte.

Vi skal inkludere og konsultere arbeidstakere i relevante HMS-spørsmål og prosesser.

Alle ansatte har myndighet til, og skal stoppe arbeidet hvis det oppstår en usikker situasjon. Vi skal styre våre aktiviteter basert på internasjonale anerkjente sikkerhetsstandarder. Vi skal eliminere farer og redusere KHMS-risiko. Vi vil fokusere på kommunikasjon og implementering av disse standardene.

Aktuelle lenker