Vitec Plania inngår samarbeid med Geograf Digital om skanning av bygg

Vitec Plania og Geograf Digital har signert en samarbeidsavtale. Avtalen gir gjensidige markedsmuligheter for selskapene. Kundene får detaljert 3D-data som kan brukes til visualisering, tegning og modellering av deres bygg. Informasjonen drar de nytte av i arbeidet med drift, vedlikehold og utvikling av bygg.

Fra venstre: Per Kverneland (Geograf Digital) og Ingvar Espeland (Vitec Plania)

«Denne avtalen er et høyt skattet tillegg i vår programvare og til våre kunder», sier Ingvar Espeland, daglig leder i Vitec Plania. «Vi kan nå tilby en enkel vei fram til ferdig 3D-modell av eksisterende bygg. Og best av alt er at modellen blir tilgjengelig i den programvaren som allerede brukes til byggforvaltning.» 

For de som jobber med forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av eiendommer og bygg kan BIM (Building Information Modelling), eller bygningsinformasjonsmodellering på norsk, være aktuelt. Å bruke BIM i driftsfasen er endelig tilgjengelig direkte fra FDV-systemet Plania. Imidlertid må man først samle data om eksisterende bygninger, og det er her Geograf Digital kommer inn.

 «Vi er svært glade for dette samarbeidet og har allerede skannet bygg for kunder av Vitec Plania. Vi leverer data i forhold til kundens behov, enten det gjelder til BIM eller til dokumentering av verneverdige bygg, for å nevne to typiske bruksområder,» forteller Per Kverneland, daglig leder i Geograf Digital. «Vi ser et stort potensial i 3D-modellering, det vi kaller vår digitale tvilling. I denne sammenheng er det særlig interessant med det vi tilfører driftsfasen av et bygg. Det muliggjør en effektiv planlegging og videreutvikling av arealene», avslutter han.

Digital tvilling er en virtuell representasjon av et virkelig objekt, som et bygg. Den består av en stor mengde data, algoritmer og sensorer. Brukt på bestemte måter kan en digital tvilling vise den virkelige verden i sanntid. I den daglige driften trengs også digitale 2D-plantegninger. Disse skaper man enkelt fra 3D-modellen og kan dermed oppdatere romplan eller brannkonsept. 

Samarbeidet mellom Vitec Plania og Geograf Digital gjør det mulig å ta digitaliseringsarbeidet ett skritt videre, også i eksisterende bygg. Når to spesialister går sammen, får kunden egnede data for praktisk bruk i sitt daglige FDV-arbeidet.

For mer informasjon kontakt:
Ingvar Espeland, Vitec Plania, tlf.: 913 22 490, epost: ingvar.espeland@vitecsoftware.com
Per Kverneland, Geograf Digital, tlf.: 908 53 339, epost: per@geografdigital.no