Fra brukerseminaret 2023: Hvordan fylle et gammelt bygg med nye leietakere?

Det fikk vi høre om på Vitec Planias brukerseminar i Trondheim 26. og 27. september 2023. Det ga nemlig resultater da E.C. Dahls Eiendom renoverte tilårskomne bygg og satte inn målrettede miljøtiltak. På brukerseminaret hørte vi også fra Viken fylkeskommune om implementering av nytt FDV-system samt siste nytt i Plania-programvaren.

Teamarbeid på Vitec Planias brukerseminar

Et målrettet driftsteam med kreative løsninger

Et energisk driftsteam stod på scenen på vårt brukerseminar og fortalte om veien fra nesten tomme bygg til at 3000 mennesker har sin arbeidsplass i Pirsenteret. For få år siden mistet Pirsenteret leietakere, gjerne til nyere og mer moderne bygg i Trondheim. Da var E.C. Dahls Eiendom ny eier og det stod mellom å bygge nytt eller renovere byggene fra 1988. De landet på sistnevnte. 

Driftsteamet gjennomførte en rekke miljøtiltak i renoveringsprosjektet. Energisparing, gjenbruk av materialer og kreative bærekraftstiltak er bare noe av det de har oppnådd. Innsatsen ga et Pirsenter fullt av leietakere og et driftsteam som ble kåret til årets grønne driftsteam 2023? av Grønn Byggallianse.

Rekordrask implementering av data til FDV-systemet

  • Eier 940 000 kvm eiendommer og bygg
  • Forvalter 70 lokasjoner
  • Har 233 leiekontrakter

Dette er ansvarsområdene til eiendomsavdelingen i Viken fylkeskommune. I april 2022 valgte Viken fylkeskommune (Viken) Plania som sitt FDV-system. Rebecca Nesbit og Mohammad Rehman Saleem fra Viken fortalte om nøye kartlegging av eksisterende arbeidsmåter og grundig planlegging av implementeringen.

Data om aktuelle eiendommer og bygg ble hentet inn fra alle fylkeskommunens driftsansvarlige. Excel-ark ble sendt ut og samlet inn og kvalitetssikret for å importeres til Plania. På kun et halvt år var grunnleggende data klar for bruk i organisasjonen.

Å arbeide systematisk og tett med Vitec Plania gjorde at Viken nådde sine mål og unngikk ubehagelige overraskelser i implementasjonsfasen, konkluderer presentasjonen fra Viken.

Ferske nyheter fra Plania

Vitec Plania bidro med ferske nyheter fra programvaren. Våre kunder finner fortløpende informasjon om nyheter i supportkanalen. Brukerseminaret er allikevel en gyllen mulighet til å få høre om de viktigste, og gir anledning til erfaringsoverføring om bruken og muligheter. 

Nyheter som ble spesielt vektlagt denne gang var BIM og en ny nøkkelmodul. 

Lokalhistorie på Munkholmen

En andel av brukerseminaret er viet sosial aktivitet. Denne gang gikk turen til Munkholmen. På kun 20 minutter fikk vi flere tusenårs historie servert av en dyktig Trondheimsguide. Vi besøkte byggene på Munkholmen før en fortreffelig middag ble servert i kafeen. Kvelden ble avsluttet med den 15-minutters båttur tilbake til fastlandet, komplettert med nordlys. 

Vi kan ikke love nordlys til alle våre årlig brukerseminar, men deltakerne setter uansett pris på å møte hverandre og å dele erfaringer. Vår undersøkelse etter brukerseminaret viser blant annet over halvparten av deltakerne synes det er nyttig med foredrag fra andre kunder.
 

 


 

Se alle nyheter fra oss