Effektiv oppdatering av Planiadata med Excel

Ved hjelp av modulen «Import fra Excel» kan du oppdatere eksisterende informasjon i Plania. Du kan også importere informasjon som ikke finnes fra tidligere, med samme funksjon.

Skjermlister for oppdatering

Skjermlistene med filtreringsfunksjonen er utgangspunktet for å eksportere data til Excel. Kort sagt handler det om å  

  • finne fram til data/objekter som ønskes oppdatert,
  • sette inn felter man ønsker å oppdatere, og til slutt  
  • å laste ned som Excel

Excelfilen kan du nå oppdatere selv, eller filen kan distribueres til personer med riktig kompetanse. Dette kan for eksempel være interne fagressurser eller eksterne leverandører.

Når dataene i Excelfilen er bearbeidet, oppdaterer du de aktuelle dataene i Plania. I importfunksjonen blir du ledet gjennom hele prosessen av en veiviser. På denne måten sikres at de aktuelle data i Plania blir oppdatert.

Fra eksisterende Excelfiler til Plania

Sitter du på en mengde Excelfiler med informasjon som burde forvaltes i Plania? Den samme modulen «Import fra Excel» brukes for å importere data fra filene dine. Veiviseren følger deg igjen trygt og enkelt fram til informasjonen finnes i Plania.

Du som kunde finner mer informasjon i kundeportalen, eller kontakt gjerne din kundekontakt.