ISO 9001 sertifisert

Større forutsigbarhet med kvalitetsledelsessystem

Vår visjon er at det skal lyse grønt som følge av våre leveranser både hos våre kunder, samarbeidspartnere og internt. Vi arbeider kontinuerlig med å skape bærekraftige verdier for alle interesseparter og som en del av det har vi implementert nytt kvalitetsledelsessystem og er nå ISO9001-sertifisert.

Ledelsessystemet for kvalitet, helse, miljø og sikkerhet (KHMS) er et viktig verktøy som sikrer at vi leverer produkter og tjenester som oppfyller kundens krav, krav i lover og forskrifter samt tar hensyn til risikoer og muligheter som angår organisasjonens kontekst og mål. Risikobasert tilnærming er benyttet for å oppnå virkningsfulle ledelsessystemer og er en integrert del både strategisk og operasjonelt.

Vi ser frem til hva dette vil gi oss våre kunder og samarbeidspartnere på sikt. For mer informasjon, ta gjerne kontakt med ingvar.espeland@vitecsoftware.com

Last ned vårt sertifikat her: 
Plania Vitec ISO 9001 Sertifikat