Planiaseminar for teknisk drift på sykehus

14. juni i år arrangerte vi et seminar rettet spesielt mot sykehusenes tekniske drift. Stedet for seminaret var Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i Tromsø. Åtte representanter fra fem forskjellige sykehus deltok denne dagen.

Nye muligheter i Plania

På programmet stod informasjon og praktisk gjennomgang av forskjellige funksjoner og muligheter i Plania. Selv om man er en drevet bruker, er det ofte ny funksjonalitet eller endringer man ikke har fått med seg.

Tips til gode løsninger

Det var flere gode diskusjoner rundt bordet om hvordan de forskjellige sykehusene løser sine oppgaver i Plania. Blant kundene våre er det som regel noen som har funnet en god og effektiv løsning på en kjent utfordring. En av intensjonene med seminaret er nettopp å lære av hverandre. Det skal være en arena for å skape nettverk som kan brukes senere, i egen hverdag. Gode løsninger finner man gjerne i dialog med andre brukere.

Regelverk og prosedyrer påvirker hverdagen

Det er ekspertene i teknisk sykehusdrift som kjenner best til utfordringene i egen driftshverdag. På tross av forskjeller sykehusene imellom, har de på flere områder samme regelverk å forholde seg til. De har også ofte samme typer anleggsgrupper i Plania.

«På seminarer som dette kan vi på en enkel måte diskutere utfordringer, behov og forslag til løsninger», sier vår Heidi Marie Taksdal, prosjektleder for sykehuskundene. «Det er mest hensiktsmessig at programvaren utvikles i tråd med hva de fleste i sykehussektoren har behov for. Når flere behov dekkes, og hverdagen blir bedre for de fleste, er målet med en programvareutvikling nådd», konkluderer hun.

Oppdatering på BIM

I løpet av seminaret fikk deltakerne høre om vårt «BIM-prosjekt». I de fleste bransjer, sykehusene intet unntak, er BIM et aktuelt tema. I prosjektet er det flere deltakere fra våre kunder, inkludert sykehussektoren.

BIM er en forkortelse for digitale bygningsinformasjonsmodeller. I en 3D-modell kan man eksempelvis samle all tilgjengelig informasjon om et bygg på ett sted. Alle Excelark, pdf’er og beskrivelser samles i kun én modell. Det er både effektivt og besparende og sikrer at alle interessenter alltid har oppdatert informasjon.

En inspirerende tur

I løpet av dagen ble det tid til en liten rundtur hos UNN. Fra øverste etasje spenner en fantastisk utsikt seg fra UNNs bygg, campus og Tromsø by til nydelig omkransende natur. Trond Arne Liavik og Thomas Lyngmo orienterte oss om hva vi så, historien til UNN og hva som er spesielt for dette sykehuset.

 

Neste år vil et annet sykehus være vert for vårt seminar. Vi håper enda flere vil ha muligheten til å være med. Deltakerne fra oss var Heidi Marie Taksdal og Frode Knudsen. De reiste hjem fra Tromsø med økt innsikt i teknisk sykehusdrift samt med forbedringsforslag i bagasjen.