Vi leverer nytt eiendomssystem til forvaltning av Norges kirkelige eiendommer og gravplasser

Vårt FDV-system Plania skal bidra til bevaring av kirkebygg og gravplasser.  Hovedorganisasjonen KA (KA) har valgt Plania som sitt nye eiendomssystem. Systemet skal først og fremst være et eiendomssystem men også et forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdssystem (FDV) for Den norske kirkes eiendommer og inventar.  Første del av det nye eiendomssystemet vil bli rullet ut i før sommeren 2024. 

Flakstad kirke, Nordland

Det nye eiendomssystemet skal erstatte den eksisterende kirkebyggdatabase som ble etablert i 2004. Brukerne av systemet vil hovedsakelig være kirkelige fellesråd som er det lokale forvaltningsorgan i de fleste av landets kommuner.

«Vi er svært glade for tilliten KA viser oss. Fornøyde eiere og brukere er viktig for oss. Nå vil vi levere slik at det blir effektivt for lokale forvaltere å ta vare på og vedlikeholde kirkelige eiendommer i alle Norges sokn og kommuner», sier Ingvar Espeland, daglig leder i Vitec Plania. 

Kontrakten omfatter levering av vår standardprogramvare Plania som KA’s nye eiendomssystem. Vi vil være ansvarlig for drift, vedlikehold og kundestøtte. 

«Dette er en milepæl for oss i KA, men også kirkebyggeierne vil få nye muligheter som en følge av denne anskaffelsen», sier direktør for kirkebygg og eiendomsforvaltning i Hovedorganisasjonen KA, Randi Moskvil Letmolie. «Nå skal vi sammen med Vitec Plania bygge den nye eiendomsdatabasen som vil gi oss nye verktøy og mer tilgjengelighet til dataene enn vi har hatt. Dette gleder vi oss til.»

Arbeidet med å anskaffe en ny database til erstatning for den eksisterende Kirkebyggdatabasen har pågått i flere år. Behovet for et bedre verktøy for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) ble tatt inn tidlig i prosessen. For KA var det svært viktig å finne en leverandør som både kan dekke de sentrale behovene og lokalt behov for et godt daglig verktøy.

 

Om Hovedorganisasjonen KA. KAs overordnede strategi er å være hovedorganisasjon for kirkelige og ideelle virksomheter, ivareta og fremme deres felles interesser og yte service i samsvar med medlemmenes oppgaver og behov. KA har om lag 430 medlemmer. Alle virksomheter i Den norske kirke er medlem av KA, men også organisasjoner, stiftelser og aksjeselskaper på kirkelig/ideell sektor er medlemmer. 23 arbeidstakerorganisasjoner har partsforhold i KAs hovedavtale og tariffavtale. KA har drøyt 30 ansatte og holder til i Kirkens hus (Rådhusgaten 1-3) i Oslo sentrum

Les mer om saken hos vår kunde KA