Nye Kristiansand kommune

Plania er valgt som leverandør av FDVU system til Nye Kristiansand kommune

Kommunene Kristiansand, Songdalen og Søgne ble slått sammen til en ny kommune med ny organisasjon og nye forretningssystemer i 2019. I den forbindelse ble det lagt en god og godt forankret strategi for økt effektivisering og digitalisering av kommunen. Vitec Plania har signert avtale med nye Kristiansand for å levere systemet Plania for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av eiendommer og annen infrastruktur.

­– (Nye) Kristiansand kommune har som mål å være en foregangskommune når det gjelder utvikling og bruk av digitale tjenester. Et ledd i denne strategien var å finne en leverandør hvis FDVU-program kunne bidra til å sikre en proaktiv og effektiv eiendomsforvaltning. Valget falt på Vitec Plania som sammenlignet med konkurrentene leverer et jevnt over godt produkt for alle fagfelt innen FDVU og har fagfolk med god innsikt i vår hverdag, seier Ann Helen Moum, leder Administrasjonsavdelingen Kristiansand Eiendom.