Kontroll med nøkler – en driftsoppgave

Nøkkeladministrasjon kan ta unødvendig mye tid når det blir gjort manuelt. Manuelt arbeid kan også øke risikoen for at nøkler kommer på avveier. God oversikt og kontroll på nøkkeldokumentasjon ivaretar flere områder av administrasjonsarbeidet.

Noen områder innenfor nøkkeladministrasjon kan det lønne seg å ha kontroll på

 • Ansvarlige personer for nøkkeladministrasjon
 • Inn- og utlevering av nøkler
 • Kontroll med brukere og tilganger
 • Mistede nøkler
 • Lagerbeholdning
 • Nøkkeloppbevaring
 • Etterbestillinger
 • Ajourhold av antall nøkler
 • Låssylinderoversikt pr. bygg eller rom

Er du usikker på hvor nøklene befinner seg, hvem hadde de spesielle nøklene eller hvor mange det finnes av hver, kan det lønne seg med et system. Er du en mellomstor bedrift, et kommunalt foretak eller offentlig administrasjon, bør du uansett vurdere et system dersom du ønsker nøkkelkontroll.

Excel eller et FDV-system?

Excel kan gjøre nytten og det er nok mange som bruker det i dag. Det viktigste er om du med ditt system

 • har en effektiv nøkkeladministrasjon
 • har ønsket oversikt
 • kan dokumentere det du trenger vite

Nyhet! Nøkkelforvaltning i Plania

Vi har videreutviklet, og videreutvikler, vår modul for nøkkelforvaltning. Den er nå tilgjengelig som en webløsning i 8.18. Løsningen er brukervennlig med et grensesnitt som tar hensyn til oppgave- og informasjonsbehov innen nøkkelforvaltning. 

Noe av funksjonaliteten i Plania:

 • logg for tidspunkt og person for utlevering/innlevering av nøkkel
 • lagerbeholdning av nøkler
 • dokumentasjon på mistede nøkler
 • låssylinderoversikt pr. areal
 • visualisering pr. areal og rom

PS.: Ønsker du å overføre nøkkeladministrasjon fra, eller via Excel-regneark til Plania, kan det gjøres med importfunksjonen.