Modellbasert FDV i Plania versjon 8.18

Med ny hovedrelease av Plania, kommer muligheten for ta i bruk modellbasert FDV.

Modell fra Kommunegården i Sandvika, Bærum kommune

Nesten all prosjektering, bygging samt flere rehabiliteringsprosjekt som blir utført i Norge i dag blir utført ved bruk av modeller.  Det er nemlig mange fordeler med å benytte en modellbasert tilnærming i disse prosessene. Modellene brukes selv uten at det spesifikt er bestilt fra byggherre.

Modeller og informasjon som FDV-dokumentasjon

Fra Plania 8.18 kan du lagre og benytte modeller med standardisert informasjon i din driftsorganisasjon. Og alt skjer i Planias nye BIM-modul.

Med BIM-modellene tilbyr Plania

  • Mulighet for bedre innsyn i din bygningsmasse, dine anlegg eller dine produksjonslinjer
  • Økt kvalitet i din FDV-dokumentasjon
  • Å knytte Plania som driftsverktøy til dine modeller

Kanskje det er på tide å sjekke hva du fikk overlevert fra sist byggeprosjekt eller hva du får fra det som pågår nå? 

Har du spørsmål om BIM i Plania 8.18?

Ta gjerne kontakt med meg

Espen Sigmundstad, Prosjektleder BIM
Send e-post