Lanseringen av vår nyeste hovedversjon: Plania 8.18 - en milepæl i teknologi

Velkommen!

«To rely on - today and tomorrow» er vårt varemerkeløfte. For å holde dette løftet krever det at vi leverer en programvare som står i forhold til både dagens og morgendagens teknologiske krav.

Med den nye hovedversjonen Plania 8.18 konkluderer vi at vi leverer et fremtidssikkert FDV-system. Vi mener at kontinuerlig teknologiutvikling og forbedringer er avgjørende for suksess, for våre kunder og for oss. Sammen med våre kunder har vi vært på en kontinuerlig «teknologireise» siden 1986, da vi lanserte den første programvareversjonen.

Det teknologiske skiftet i 8.18

Denne versjonen av Plania representerer et betydelig teknologisk skifte. Hovedvekten av endringer har skjedd i systemarkitekturen. Det er essensielt for programvarens funksjonalitet, selv om det kanskje ikke er særlig synlig i sluttbrukerens grensesnitt.

Teknologiskiftet gir følgende:

 • Mulighet til raskere nyutvikling fremover på en moderne teknologiplattform
 • Bedre ytelse
 • Økt sikkerhet mot misbruk og dataangrep
 • Svarer på lovpålagte krav om universell utforming
 • Funksjonelle forbedringer

Likevel kan sluttbrukere glede seg til følgende mer synlige endringer:

 • Et modernisert og roligere brukergrensesnitt
 • Enda mer web-funksjonalitet
 • En ny administrasjonsside
 • Diverse mindre produktforbedringer på tvers i applikasjonen
 • En ny produktlogo

Banebrytende nyhet i 8.18

I samarbeid med våre kunder, er vi spesielt stolte over den følgende, banebrytende nyheten:

Vi introduserer Plania 8.18 med løsning for integrasjon med BIM-modeller

Kundens profil i sentrum

Endring av denne type og størrelse kan medføre noen «barnesykdommer». Vi velger sammen med kundene å rulle ut versjonen gradvis. Vi gjennomgår blant annet, og tar hensyn til

 • hver enkelt kundes miljø
 • kundens bruksområder og prosesser
 • kundebehov
 • eksisterende avtaler og brukere

Velkommen til Plania 8.18

Vi har som mål at alle våre kunder vil bytte til den nye versjonen. Ikke bare på grunn av fordelene listet ovenfor. En annen god årsak til å bytte er at all nyutvikling og feilretting vil foregå i denne hovedversjonen.

Med dette oppfordrer vi alle våre kunde til å følge med på reisen og si «velkommen Plania 8.18». Vi kan love mye spennende framover.