09 mars 2023

Takk for ditt svar!

Vi ønsker å forbedre oss og derfor gjennomførte vi vår årlige kundeundersøkelse våren 2023. Vår høyeste prioritet er at kundene er fornøyde med oss som leverandør og med vårt FDV-system (Forvaltning, Drift og Vedlikehold).

Kundeundersøkelser er en del av vårt grunnlag for kontinuerlig forbedring. En forutsetning for vår forretning er at vi her for kundene våre, i dag og i morgen. Fornøyde kunder som har nytte av vårt produkt og våre tjenester er helt avgjørende.

Våre kunder investerer i FDV, inkludert FDV-strategier, -prosesser og -opplæring. Vi må levere på det vi er best til, som er et godt tilrettelagt FDV-softwaresystem med tilhørende tjenester. Dette skal løse utfordringer kunden har i sitt daglige «FDV-virke».

Vi er sertifiserte etter NS9001 og gjennom det skal vi lytte til kundene og gjennomføre forbedringer basert på tilbakemeldinger.

Øyeblikksbildet fra undersøkelsen viser at 85% av respondentene er tilfreds og svært tilfreds med oss som leverandør. Dette er vi naturligvis både glade og fornøyde med! Vi vil jobbe mot at enda flere svarer i det sjiktet.

Vi ser fram til å fortsatt ha kundene med på laget som bidragsytere i vårt kontinuerlige utviklingsarbeid. Våre kunder skal være sikker på at vi er der for dem, og at vi også er der «i morgen».

Takk igjen til deg som tok deg tid til å involvere deg og som ga tilbakemelding i årets kundeundersøkelse!

Kontakt oss gjerne ved spørsmål