FDV-arbeidet bygger merkevaren Uno-X

Uno-x Mobility Norge driver anlegg på mer enn 350 lokasjoner i Norge. Uno-X er etter hvert en sterk merkevare og er godt kjent som selvbetjeningskjeden i bil- og transportbransjen. Selskapet har som mål at kundene skal få en handleopplevelse som er ukomplisert og enkel. Da er det viktig med kontroll på forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). På den bakgrunn investerer selskapet mye i FDV-ekspertise og -software.

Rolf Jøran Halvorsen, prosjektleder og FDV-ansvarlig i Uno-X er også opptatt av "mobilitet" på fritiden. Her er han i "boblen" som han egenhendig har pusset opp.

En god kundeopplevelse får man blant annet når det er effektivt og enkelt for kundene å fylle drivstoff, lade- eller vaske bilen. En effektiv forvaltning av lokasjonene, slik at tilbudet fungerer etter hensikten, bidrar til å opprettholde en positiv holdning til merkevaren.  FDV blir derfor en viktig brikke for å styrke varemerket til den norske selvbetjente kjeden Uno-X.

For tre år siden styrket også Uno-X FDV-teamet sitt og ansatte Rolf Jøran Halvorsen som prosjektleder og FDV-ansvarlig ved hovedkontoret i Oslo.

«FDV-organisasjonen vår er forholdsvis liten, tatt i betraktning aktivitetsnivået», forteller Rolf Jøran. «Vi er derfor avhengig av digitalisering og programvare med tilgang til FDV-dokumentasjonen for det enkelte anlegget.». Rolf Jøran har lang erfaring og er trygg i det han gjør. Han har jobbet med FDV i mange år og brenner for faget. Med nye øyne og friskt mot begynte han i Uno-X for å bidra til å styrke FDV-området og teknisk drift i en aktiv og raskt voksende bedrift. 

Et brokete dokumentasjonslandskap

Før Plania ble innført fantes FDV-dokumentasjonen på flere steder i organisasjonen. Sharepoint og private mapper var sentrale steder. Uno-X hadde også en programvare til FDV-arbeidet. Programvaren var imidlertid gammel og utdatert og ikke egnet til å støtte dagens FDV-oppgaver. Programvareleverandøren hadde få FDV-ressurser og satset lite på videreutvikling, og det skapte usikkerhet.

Utdatert programvare og et brokete dokumentasjonsbilde hindret Uno-X og Rolf Jøran i å få en god oversikt over hva som foregikk innenfor teknisk drift. Med lokasjoner fra Mandal i sør til Hammerfest i nord, og flere leverandører i sving for å opprettholde servicenivået, gjelder det å ha kontroll på dataene. 

«Hvorfor skiftet vi ikke FDV-system tidligere?»

Den eksisterende FDV-programvaren hadde vært i bedriften i tjue år og var godt kjent blant de ansatte. Naturlig nok var det en del skepsis i organisasjonen å bytte til et annet system. Det ville blant annet medføre endringer i arbeidshverdagen. 

Rolf Jøran ledet innføringen av Plania som det nye FDV-systemet. Uno-X begynte med Plania først for vaskehallene. Etter hvert er programvaren tatt i bruk i hele organisasjonen som det sentrale FDV-verktøyet. Det siste halve året er Plania rullet ut til mange nye enheter og også til Uno-X’s eksterne   leverandører.

«Vi har som regel at alle våre leverandører skal bruke Plania. Alle arbeidsordrer og bestillinger blir behandlet i systemet. Det siste halvåret har det vært mye opplæring av personell internt og eksternt, men det er heldigvis enkelt å lære», forklarer Rolf Jøran. «Jeg får tilbakemeldinger om hvor bra Plania fungerer og spørsmål om hvorfor vi ikke skiftet system mye tidligere».

Når samme system brukes av både egne medarbeidere og eksterne samarbeidspartnere får Uno-X et komplett bilde av, og kontroll på, FDV-arbeidet.

 

30 000 arbeidsordrer og all FDV-dokumentasjon i Plania

Uno-X har nå mer enn 30 000 arbeidsordrer i Plania. Det tallet øker raskt når det behandles 100-150 arbeidsordrer hver dag. Det er 300 brukere som bruker Plania, inkludert vaktmestere, prosjektledere, regionsjefer og kundeservice.

Plania brukes i stor grad i teknisk drift, men også uteområder vedlikeholdes i systemet.
FDV-dokumentasjonen samles kontinuerlig og legges inn i Plania. Målet er at all relevant dokumentasjon skal være elektronisk. Når en person er på en lokasjon skal personen finne alt som trengs for å gjøre jobben. Dette kan være tilstandsrapporter, bilder før og etter, kontrollister eller notater fra tidligere befaringer.

Uno-X i utvikling

Uno-X utvikles i et raskt tempo. Også FDV-området er i stadig utvikling demonstrert med et hektisk halvår med ekspandering av Planiabruken. Uno-X øker bruken av dedikerte kontrollister for å støtte kvalitetsarbeidet i bedriften. Blant annet vil videoinstruksjoner bli tatt i bruk for å sikre at den ansatte vet nøyaktig hva de skal gjøre ved hendelser eller i kontrollsituasjoner. Bruken av «dashboard» i Plania økes og tilpasses behovet for rapportering og deling av relevant FDV-informasjon.

Det arbeides kontinuerlig med å inkludere FDV-dokumentasjonen i Plania. Investeringene som gjøres nå vil gjøre drifts- og vedlikeholdsbeslutninger lettere i framtiden. Uno-X får blant annet et bilde på kostnader som vil komme, tre til ti år fram i tid. På den måten er det mulig å planlegge for nødvendige investeringer. 

I det daglige har de en fullstendig oversikt over skader på anlegg som eksempelvis skyldes snøybrøyting eller påkjørsler. Nå kan de også sette inn forebyggende tiltak ved gjentagende feil på anlegg. 

Et partnerskap for gjensidig verdi

«Jeg setter stor pris på samarbeidet med Vitec Plania. Vi har et partnerskap som bidrar til å utvikle både produktet og organisasjonene våre», sier Rolf Jøran. «Det gir trygghet i mitt FDV-arbeid og gjør at jeg kan bidra til å opprettholde Uno-X som en sterk merkevare», avslutter han.

 

Om Uno-X Mobility Norge. Uno-X Mobility Norge er en del av Uno-X Mobility AS. «Uno-X Mobility’s mission is to develop and promote solutins for sustainable mobility”

Det beste med Plania er at det er mulig å tilpasse systemet til egen organisasjon
Rolf Jøran Halvorsen, prosjektleder og FDV-ansvarlig i Uno-X Mobility Norge