ISO 9001 sertifisert

Større forutsigbarhet med kvalitetsledelsessystem

Vår visjon er at det skal lyse grønt som følge av våre leveranser både hos våre kunder, samarbeidspartnere og internt. Vi arbeider kontinuerlig med å skape bærekraftige verdier for alle interessenter. Vi har et kvalitetsledelsessystem og er ISO9001-sertifisert.

Ledelsessystemet for kvalitet, helse, miljø og sikkerhet (KHMS) er et viktig verktøy som sikrer at vi leverer produkter og tjenester som oppfyller krav fra kunder og i lover og forskrifter. Samtidig tar vi  hensyn til risikoer og muligheter som angår organisasjonens kontekst og mål. Risikobasert tilnærming er benyttet for å oppnå virkningsfult ledelsessystem og er en integrert del både strategisk og operasjonelt.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med ingvar.espeland@vitecsoftware.com

Last ned vårt sertifikat her: 
Plania Vitec ISO 9001 Sertifikat