26 juni 2023

Automatisk registrering av timer fra eksternt timeføringssystem

Visste du at timeføring kan automatiseres og timer hentes direkte inn til Plania?

For en av våre kunder har vi bygget en integrasjon til Simployer (Capitech). Simployer er et system for tidsregistrering og bemanningsplanlegging og holder orden på timer og fravær. Brukeren registrerer sine timer i Simployers timeføringssystem og knytter timene opp mot arbeidsordre i Plania.

Det er enkelt og effektivt fordi brukeren registrerer sitt timeforbruk kun i ett system.

Hvorfor integrere Plania med et timeføringssystem?

Først og fremst ønsket kunden å få kontroll over sitt timeforbruk for de ulike daglige arbeidsoppgavene. Kunden registrerte allerede timer i eget timeføringssystem, men så store tidsbesparelser ved å eksportere timene automatisk til Plania. En fordel er at kunden ikke bruker tid på flytting av data, men kan bruke tiden sin til det de egentlig ønsker. Og det er drift og vedlikehold av bygg/eiendom.

Hvilke systemer kan integreres mot Plania ?

I utgangspunktet kan alle system som har et API (Application Programming Interface) kunne integreres.

Spørsmål til integrasjoner?

Ta kontakt med meg.

Adi Bojcic, Prosjektleder
Send e-post