Havbruksstasjonen i Tromsø er ny Planiakunde

Med anlegg på 70 breddegrad og en av verdens mest komplette forskningsstasjoner for akvatiske organismer settes høye krav til både fasiliteter og teknisk utstyr. For å ivareta dette på best mulig måte har Tromsø Havbruksstasjon valgt Plania som FDV-verktøy.

Foto: Tromsø Havbruksstasjon. Sjøanlegg Røsneshamn

Havbruksstasjonen består av 5 000 kvadratmeter forsøksarealer, laboratorier, møterom, undervisningsrom og kontorer.

Her finnes landanlegg for eksperimentelle studier av fisk og skalldyr i kontrollerte betingelser, fiskehelselaboratorium for arbeid med fiskesykdommer og anlegg for forskning i resirkulerte vannsystem (RAS). 

På anlegget gjennomføres forsøk på alle stadier i verdikjeden fra og med rogn til og med slakting. En gruppe fisk kan følges fra rognfasen til den er ferdig slaktet. Underveis kan fisk tas til smitte- og sykdomsforsøk. Dette sammen med hver forsøksavdelings unike fasiliteter gjør Havbruksstasjonen til en av verdens mest komplette forskningsstasjoner for akvatiske organismer. 

Havbruksstasjonen i Tromsø er eid av UiT Norges arktiske universitet og Nofima.

Vi i Vitec Plania takker for tilliten og ser frem til et godt samarbeid fremover. 

Ønsker du å lese mer om den spennende bedriften?  Her er Havbruksstasjonens websider.