Brukervennlighet vs funksjonalitet

En viktig balansegang for dagens software utvikling

I et marked hvor brukere skriker etter enkle mobile løsninger blir det viktigere og viktigere for software-leverandører å balansere brukervennlighet og mye funksjonalitet. Noe som igjen krever enda sterkere innsikt i kundens prosesser og forståelse for deres bruksmønster. Det var kanskje her Apple gjorde sitt store inntog med Ipod og Iphone i sin spede begynnelse. I et marked hvor de fleste andre var opptatt med å utvikle mer funksjonaliet og utvide muligheter for brukeren, kom Apple med en ekstrem brukervennlig flate og strenge rammer for funksjonalitet. Dette ble en enorm suksess som bare har fortsatt frem til dagens versjoner (selv om disse to produktene idag er smeltet sammen). Dette viser viktigheten av å treffe brukerne godt på kjernefunksjonalitet og brukervennlighet, men samtidig våge å beholde noen rammer for hvor mye funksjonalitet som skal inn i en mobil løsning.

Dette har Plania også fått kjenne på kroppen, ettersom vi har vært med i den ekstreme utviklingen på dette område de siste 10 årene. Både i webverden, men spesielt på mobiltelefoner er det vanskelig å ikke gi etter for kundenes ønsker og forespeilinger om hva som ville vært den perfekte løsningen. Det er jo også naturlig at dette spriker noe fra kunde til kunde. Løsningen for oss har blitt å ta tilbake brukervennligheten, og starte i den enden. Derfor har vi nå etablert en løsning (både på web og mobil) som er ekstremt brukervennlig, også balanserer vi hver dag på funksjonalitets eggen. Det legges også tilrette for at løsningen på en enkel måte skal kunne konfigureres slik at den kan tilpasses brukerens behov. På den måten kan vi imøtekomme kunder med forskjellige behov uten å utvikle en løsning som er så komplisert å bruke at sluttbrukere søker andre løsninger. Så vårt svar er enkelt: Brukervennlighet må komme først

Vi, som de fleste andre IT systemer, er avhengig av at sluttbrukerne faktisk bruker Plania som sitt FDV- verktøy lojalt. Dersom sluttbrukerne velger andre sidesystemer, eller benytter FDV-systemet sporadisk forringer dette kvaliteten på data som ligger i systemet og en får igjen ut misvisende styringstall. Det sier seg selv at dersom en skal styre etter dette så vil både effekt og resultat ikke alltid bli postivt. For at våre kunder skal kunne måle både seg selv og vårt produkt er vi avhengig av at data som blir registrert i systemet stemmer overens med virkeligheten, og at sluttbrukerne faktisk bruker systemet lojalt. På den måten kan vi levere det kunden har behov for, og kunden kan forbedre sin egen FDV organisasjon og ikke minst gjøre store besparelser i form av tid og kroner.

Det blir spennende å se hvor dette ender, men vi er ikke i tvil om at vi skal være med uansett. Vi er også villig til å ta utfordringen med å fortsette å utvikle smarte løsninger som kan gi kundene våre mer funksjonalitet uten at det skal gå utover brukervennligheten.