BIM i Plania

BIM-prosessene i Plania danner et godt grunnlag for etablering av digital tvilling.

Hovedfunksjoner

Prosessen med modellering av bygningsinformasjon er svært aktuell i bygge-, anleggs-, og eiendomsnæringen. Modelleringsprosessen kan innholde velstrukturerte og relevante data i store mengder.

Vi integrerer BIM (Bygnings-Informasjons-Modellering) i vårt FDV-system, Plania. Med en god integrasjon kan våre kunder nyttiggjøre seg informasjonen i praktiske arbeidsprosesser. I driftsfasen av en eiendom, et bygg eller et anlegg får driftsansvarlig informasjon til effektiv daglig drift og vedlikehold.

Visualisering

Inspiser flere modellfiler relatert til ett bygg i samme visning direkte i nettleseren

Informasjon

Enkel tilgang til alt av objekt informasjon i modellene

Arealforvaltning

Knytt arealer fra en eller flere modeller til bruk i arealforvaltning

Dataimport

Importer data fra modell objekter til anvendelse i videre arbeidsprosesser

Aktuelle lenker